Քո Խաչը Թող Ապավեն Լինի, Տե՛ր Հիսուս, Երբ Հոր Փառքով Երեւաս Լուսավոր Ամպերի Վրա.. Հզոր Աղոթք

Քո Խաչը թող ապավեն լինի, Տե՛ր Հիսուս, երբ Հոր փառքով երեւաս լուսավոր ամպերի վրա: Այն ժամանակ թող ամոթով չմնանք մենքՔեզ հուսացողներս, այլ Քո մեծ զորությամբ ուրախանանք Քո աջ կողմը բազմած` որպես լույսի որդիներ եւ փրկության ժառանգորդներ: Օգնի՛ր մեզ, Տե՛ր, օգնի՛ր մեզ, ո՜վ մեր Փրկիչ Աստված,

Քո Մեծ Անվան փառավորության համար, Տե՛ր, փրկի՛ր մեզ եւ քավի՛ր մեր մեղքերը, Քո Սուրբ Անվան համար: Սուրբ եւ Պատվական Խաչիդ հովանու տակ պարսպված եւ խաղաղության մեջ պահիր Քեզ ապավինած եւ Քեզ հուսացող ժողովրդին: Փրկի՛ր մեզ տեսանելի եւ անտեսանելի թ շնամիներից:

Արժանի արա, որ գոհությամբ փառավորենք Քեզ, Հորդ եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից: Ամեն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո. Եղիցին կամք Քո. որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տու՛ր մեզ այսօր. Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէն: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն:

Be the first to comment on "Քո Խաչը Թող Ապավեն Լինի, Տե՛ր Հիսուս, Երբ Հոր Փառքով Երեւաս Լուսավոր Ամպերի Վրա.. Հզոր Աղոթք"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!